Jeroen Heijne

Jeroen Heijne heeft een kleinschalige praktijk voor gespecialiseerde jeugdzorg. Wij bieden systeemgerichte hulp aan kinderen, jongeren en hun gezin. Onze behandeling is kortdurend en doelgericht. Wij gaan uit van de eigen kracht. Wij denken niet in hokjes. Wij doen wat nodig is.

Wij kunnen hulp bieden bij de volgende:

Psychiatrie bij verstandelijke beperking
Problemen in de familierelaties (niet het gezin)
Psychische/psychiatrische problematiek ouder
Problematische relatie tussen ouders
Problemen die gepaard gaan met het samengaan van twee gezinnen / samengestelde gezinnen
Ontoereikende kwaliteiten van de opvoeding
Overige problemen gezin en opvoeding
Licht verstandelijke beperking
Gedragsproblemen
Problematische gezinscommunicatie

Hoe werken wij?

Als jij je bij ons aanmeldt, gaan we samen kijken naar welke veranderingen jij en je ouders willen. Soms zullen we ook wat onderzoeken doen met jou en/of je gezin. Als dat gedaan is, bespreken we met jou en je ouders de uitkomsten van het onderzoek. Ook vertellen we dan wat voor een soort behandeling we willen geven. Wij geven meestal een vorm van gezinstherapie en kunnen dat soms aanvullen met andere soorten therapie zoals oplossingsgerichte therapie, speltherapie of gedragstherapie.

Waar werken wij?

U kunt ons vinden op de volgende locaties