Privacyverklaring

Op deze Website gebruiken de beheerders van de Gemeente Amsterdam namens de deelnemende regiogemeenten Google Analytics om werking en gebruik van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk is of wordt verplicht, of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt bevat door gebruik van onze Website geen persoonlijke informatie. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit houdt in dat onze website geen persoonsgegevens van u verwerkt of doorgeeft aan derden.

Wel registreert het vragen of verzoeken die zijn gesteld via info.zorgomregio@amsterdam.nl. Deze vragen worden meegenomen in de doorontwikkeling van de website.