Kidsinbetween

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger ondersteunt kinderen en ouders in (complexe) scheidingssituaties via een traject van ondersteuning, aan de voorkant van een juridische procedure en in samenwerking met Jeugdbescherming en andere professionals/instanties.

Wij kunnen hulp bieden bij de volgende:

Problemen in omstandigheden gezin
Problemen in de persoonlijkheid(sontwikkeling) en identiteit(sontwikkeling)
Problemen in omstandigheden jeugdige
Problemen met ondersteuning, verzorging en bescherming kinderen
Problematische gezinscommunicatie
Problemen in de ouder-kindrelatie
Problemen in de loyaliteit van jeugdige aan ouder
Problemen in de hechting van jeugdige aan ouder
Problemen bij scheiding ouders
Problemen met omgangsregeling
Problemen die gepaard gaan met het samengaan van twee gezinnen / samengestelde gezinnen
Problematische relatie tussen ouders
Problematische relatie jeugdige met partner opvoeder
Problematische relatie (stief)broers/zussen

Hoe werken wij?

Een intakegesprek vindt plaats met ouders, gezamenlijk of afzonderlijk. De hulpvraag wordt bekeken, werkdoelen worden op maat afgestemd, de toestemming voor de ondersteuning wordt afgestemd en de Beroepscode Kindbehartiger wordt uitgelegd. Er vinden kindgesprekken en individuele/gezamenlijke oudergesprekken plaats, intercollegiaal overleg met betrokken instanties/professionals, observatie thuis en op school vindt plaats en ouders/instanties worden voorzien van advisering middels een verslag.

Waar werken wij?

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Lumierestraat 63
1087 JA Amsterdam
0626958826
lips@kidsinbetween.nl
www.kidsinbetween.nl
logo Kidsinbetween
Lumierestraat 63
1087 JA Amsterdam
0626958826
lips@kidsinbetween.nl
www.kidsinbetween.nl
B
P I DL DZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11