Lokale teams

Een lokaal team is een team van professionals op het gebied van zorg en ondersteuning voor de inwoners van de gemeente. Lokale teams bieden laagdrempelige hulp en gezondheidszorg en verwijzen – wanneer nodig – door naar specialistische hulp. Klik voor meer informatie op de gewenste gemeente en het bijbehorende lokale team.

Selecteer een gemeente voor algemene informatie

Aalsmeer

U kunt bij de gemeente Aalsmeer terecht voor advies over het opgroeien/opvoeden van uw kind(eren), ondersteuning van kinderen of gezinnen die te maken hebben met echtscheiding of als uw kind niet zo lekker in zijn vel zit. Samen met de gediplomeerde jeugdhulpverlener kijkt u waar uw gezin behoefte aan heeft. Als het nodig is kan de jeugdhulpverlener verwijzen naar specialistische jeugdhulp. Vaak blijkt echter, lichte en kortdurende hulp al voldoende om een gezin, met eventuele hulp van familie en of vrienden, weer op weg te helpen. Wij werken met het Perspectiefplan. Hierin kunt u als ouders/ jeugdige aangeven wat uw hulpvraag is, wat het gewenste resultaat en wat er nodig is om dit te behalen. Het perspectiefplan is het plan van het gezin, die zij eventueel samen met de jeugdhulpverlener, opstellen. Het eerste deel van het perspectiefplan kunt u zelf invullen. Door deze naar ons toe te zenden doet u een melding van uw hulpvraag. Wanneer uw vraag in behandeling wordt genomen, zal er een jeugdhulpverlener contact met u opnemen om een huisbezoek in te plannen. Tijdens het huisbezoek komen dan de andere delen van het perspectiefplan aan bod. Wilt u ook de andere delen inzien en eventueel zelf al invullen, dan vindt u een volledige versie van het perspectiefplan op onze website Wanneer uw kind/ gezin specialistische jeugdhulp nodig heeft, dan kunnen wij u in contact brengen met één van de zorgaanbieders die door de gemeente is gecontracteerd. Dit noemen wij 'Zorg in Natura' (Zin). Deze gecontracteerde zorgaanbieders bieden ondersteuning om samen met u tot het gewenste resultaat te komen. Ouders en kinderen die vrijwillig een beroep doen op jeugdhulp, hebben zélf de regie over hun gegevens. Mocht het voor uw gezin wenselijk zijn om informatie te delen of uit te wisselen met bijvoorbeeld andere hulpverleners, dan zal dit altijd in overleg met u gaan. Heeft u naast de zorgen om uw kinderen ook andere zorgen? Als er in uw gezin bijvoorbeeld ook sprake is van zorgen over financiën, werk, wonen of (geestelijke)gezondheid, dan kan een medewerker van het Sociaal Team u misschien het beste ondersteunen. Die bespreekt samen met u wat er nodig is om de verschillende problemen aan te pakken. Het Sociaal Team is tweedelijns zorg. De medewerkers van het Sociaal Loket of uw (huis)arts kan u aanmelden voor ondersteuning van het Sociaal Team

Amstelveen

U kunt bij de gemeente Amstelveen terecht voor advies over het opgroeien/opvoeden van uw kind(eren), ondersteuning van kinderen of gezinnen die te maken hebben met echtscheiding of als uw kind niet zo lekker in zijn vel zit. Samen met de gediplomeerde jeugdhulpverlener kijkt u waar uw gezin behoefte aan heeft. Als het nodig is kan de jeugdhulpverlener verwijzen naar specialistische jeugdhulp. Vaak blijkt echter, lichte en kortdurende hulp al voldoende om een gezin, met eventuele hulp van familie en of vrienden, weer op weg te helpen. Wij werken met het Perspectiefplan. Hierin kunt u als ouders/ jeugdige aangeven wat uw hulpvraag is, wat het gewenste resultaat en wat er nodig is om dit te behalen. Het perspectiefplan is het plan van het gezin, die zij eventueel samen met de jeugdhulpverlener, opstellen. Het eerste deel van het perspectiefplan kunt u zelf invullen. Door deze naar ons toe te zenden doet u een melding van uw hulpvraag. Wanneer uw vraag in behandeling wordt genomen, zal er een jeugdhulpverlener contact met u opnemen om een huisbezoek in te plannen. Tijdens het huisbezoek komen dan de andere delen van het perspectiefplan aan bod. Wilt u ook de andere delen inzien en eventueel zelf al invullen, dan vindt u een volledige versie van het perspectiefplan op onze website Wanneer uw kind/ gezin specialistische jeugdhulp nodig heeft, dan kunnen wij u in contact brengen met één van de zorgaanbieders die door de gemeente is gecontracteerd. Dit noemen wij 'Zorg in Natura' (Zin). Deze gecontracteerde zorgaanbieders bieden ondersteuning om samen met u tot het gewenste resultaat te komen. Ouders en kinderen die vrijwillig een beroep doen op jeugdhulp, hebben zélf de regie over hun gegevens. Mocht het voor uw gezin wenselijk zijn om informatie te delen of uit te wisselen met bijvoorbeeld andere hulpverleners, dan zal dit altijd in overleg met u gaan. Heeft u naast de zorgen om uw kinderen ook andere zorgen? Als er in uw gezin bijvoorbeeld ook sprake is van zorgen over financiën, werk, wonen of (geestelijke)gezondheid, dan kan een medewerker van het Sociaal Team u misschien het beste ondersteunen. Die bespreekt samen met u wat er nodig is om de verschillende problemen aan te pakken. Het Sociaal Team is tweedelijns zorg. De medewerkers van het Amstelveenloket of uw (huis)arts kan u aanmelden voor ondersteuning van het Sociaal Team.

Amsterdam inclusief Weesp

De Ouder- en Kindteams bieden in Amsterdam laagdrempelige jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. We werken daarbij nauw samen met diverse partners, om zo de beste ondersteuning en hulp te garanderen. Werk je met jeugd en wil je meer weten over de Ouder- en Kindteams? Kijk dan rustig rond op onze website. Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact met ons op. Het Sociaal Loket Weesp is voor vragen over jeugdhulp bereikbaar via de Wmo Helpdesk, telefoonnummer 0800 0643 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).

https://oktamsterdam.nl/alle-teams/
020 – 555 5961
info@oktamstredam.nl
https://oktamsterdam.nl/

Beemster

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend
0299-452550
https://www.beemster.net/content/loket-wmo

Diemen

In Diemen is er het Brede Hoed Team (BHT). Een lokaal team speciaal voor mensen die veel problemen hebben en het steeds moeilijker wordt om die problemen op te lossen. In het BHT overleggen en werken hulpverleners van verschillende organisaties met elkaar samen. Bij meervoudige problematiek en complexe zorg is zijn er generalisten in het team die casusregie voeren. In Diemen zijn er ouder-, en kindcoaches (OK coaches) op alle basisscholen en voorscholen. Deze personen zijn ook verbonden aan het BHT. Een andere toegangsfunctionaris tot de jeugdhulp in Diemen is de jeugdconsulent. Iedere ouder heeft wel eens vragen over de opvoeding van zijn of haar kind zonder dat er direct meer aan de hand is. De jeugdconsulent is voor iedereen toegankelijk, heeft overzicht van de sociale kaart in Diemen en kan verwijzen naar het preventieve veld of doorgeleiden naar geïndiceerde jeugdhulp. Zowel het BHT als de jeugdconsulent zijn bereikbaar via 020-3144700 en bredehoed@diemen.nl

Edam-Volendam

Bij de gemeente Edam- Volendam kennen we een 'loket-functie'; het Breed Sociaal Loket en een zorgteam. Samen vormen zij de lokale toegang. Gezin en jeugdige kunnen bij het breed sociaal loket terecht voor ondersteuningsvragen in de breedste zin. Het zorgteam is gespecialiseerd in zorgcoördinatie van complexe en/of meervoudige problematiek. Het vertrekpunt is de zorgvraag van de jeugdige. Heeft u als professional een vermoeden dat de problematiek complex is en voortkomt uit het gezinssysteem, bijvoorbeeld omdat u vermoedt dat het gezin moeite heeft met de opvoeding, of dat er stress is in het gezin door zorgen om inkomen, huisvesting, onderwijs, veiligheid, maatschappelijke ondersteuning of schulden? Dan raden we u aan om het gezin door te verwijzen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een professional in het CJG brengt samen met jeugdige of het gezin de ondersteuningsbehoefte in kaart. Samen met cliënt wordt besproken welke aanpak en ondersteuning of hulp nodig is. Gezamenlijk wordt een perspectiefplan opgesteld waarin ook gewenste resultaten worden vastgelegd. In het perspectiefplan worden naast afspraken over jeugdhulp ook afspraken opgenomen over ondersteuning op de andere leefgebieden. Als het nodig is wordt het traject voortgezet bij een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder die past bij de specifieke zorgvraag van het gezin. Kortom: het CJG/ zorgteam geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en verwijst door naar adequate hulp op alle deelterreinen. zorgteam@edam-volendam.nl 0299-398398 vragen naar het zorgteam Contactgegevens voor burgers: bsl@edam-volendam.nl 0299-398398 vragen naar breed sociaal loket.

Landsmeer

In Landsmeer kennen we een lokaal team “Het Middelpunt”. Het Middelpunt is de toegang tot zorg. Het Middelpunt werkt integraal, voor gezinnen met en zonder kinderen, van 0-100 jaar. Onderdeel van het Middelpunt is het Kernteam voor de complexe en/ of meervoudige casuïstiek. Samen vormen zij de lokale toegang. Hier kun je terecht voor informatie en ondersteuning bij de opstelling van het perspectiefplan. Het Kernteam is gemandateerd om zorg toe te kennen en werken voor zowel jeugd als de Wmo. Zij hebben ook een goede verbinding met bijvoorbeeld de participatiewet en zaken rondom werk & inkomen. De casemanagers kennen de lokale sociale kaart goed en zijn deskundig in de ondersteuning van het gezin en/of jeugdige. In Landsmeer is het gebruikelijk om een huisbezoek af te leggen. Samen met cliënt wordt besproken welke aanpak en ondersteuning of hulp nodig is. Gezamenlijk wordt een perspectiefplan opgesteld waarin gewenste resultaten worden vastgelegd. In het perspectiefplan worden naast afspraken over jeugdhulp ook afspraken opgenomen over ondersteuning op de andere leefgebieden. Als het nodig is wordt het traject voortgezet bij een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder die past bij de specifieke zorgvraag van het gezin. Ook professionals kunnen bij het kernteam terecht met vragen over en het inbrengen van complexe casuïstiek. Via de gemeentelijke zorgregisseur en bespreking in het Kernteam wordt een casemanager aangewezen. Deze ondersteunt het gezin, stelt samen met het gezin een perspectiefplan op en monitort de voortgang aan de hand van de resultaten uit het plan. Kortom: het Middelpunt/ Kernteam geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en verwijst door naar adequate hulp.

Oostzaan

Het Jeugdteam werkt nauw samen met alle betrokkenen rondom het gezin of jongeren. Dat betekent dat bij het eerste contact met een gezin of jongeren de verwijzer aansluit bij het gesprek. Je kunt een aanmelding doen samen met het gezin of de jongere. Een deskundige uit het Jeugdteam, tevens vast contactpersoon, zal samen met jou als verwijzer en het gezin het eerste gesprek voeren. We vinden het belangrijk om dit samen te doen, omdat we niet over een gezin of jongere willen spreken maar dit samen met hen willen doen. Als je vanuit een school verwijst is het belangrijk dit niet vlak voor een schoolvakantie te doen omdat wij dan pas het gesprek kunnen voeren als je terug bent van vakantie.

Ouder-Amstel

In Ouder-Amstel kennen we een 'loket-functie'; het Zorgadviespunt en een kernteam. Samen vormen zij de lokale toegang. Het Zorgadviespunt: Hier kun je terecht voor ondersteuning bij de opstelling van het perspectiefplan. Het ZAP is gemandateerd om zorg toe te kennen en werken voor zowel jeugd als wmo. Zij hebben een goede verbinding met ook participatiewet-vraagstukken of zaken rondom werk & inkomen. De klantmanagers kennen de lokale sociale kaart goed en zijn deskundig in de ondersteuning van het gezin en/of jongere. Het is gebruikelijk om een huisbezoek af te leggen en op deze manier de ondersteuningsvraag in kaart te brengen (en op te nemen in een perspectiefplan). De klantmanagers zijn gewend om integraal te werken. Het kernteam: Professionals kunnen bij het kernteam terecht met vragen over en het inbrengen van complexe casuïstiek. Via de gemeentelijk coördinator en eventueel bespreking in het kernteamoverleg wordt een casusregisseur aangewezen. Deze ondersteunt het gezin, stelt een perspectiefplan op, monitort de voortgang aan de hand van de resultaten uit het plan. De casusregisseur coördineert de zorg en kan bijvoorbeeld een uitvoeringsoverleg initiëren. Het team werkt voor huishoudens met en zonder kinderen, van 0-100 jaar, en werkt dus integraal. Naast een coördinator en een gedragsdeskundige in gemeentelijke dienst hebben zitting in het team: Participe (AMW), MEE, Spirit, Altra, het ZAP. Op afroep zijn Vangnet & Advies aanwezig. Daarnaast zijn er goede en korte lijnen met het voorveld en overige partners. Het is mogelijk om zélf een casus toe te lichten in het kernteam. Zie daarvoor de contactgegevens. Inloopspreekuur: Ouderkerk, dinsdag 11.00-12.00, gemeentehuis Duivendrecht, donderdag 11.00-12.00, Dorpshuis.

Purmerend

Uithoorn

Sociaal loket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 10.30. Daarnaast is er een inloopspreekuur: iedere woensdagmiddag van 13.00-17.00

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
https://www.uithoornhelpt.nl/is/sociaal-loket

Waterland

De consulenten van het kernteam jeugd houden zich bezig met de vragen van ouders en jeugdigen over opvoeden en opgroeien. Dit team vormt de spil van de jeugdhulp in Waterland en bestaat uit professionals die qua expertise het hele jeugdhulpveld bestrijken. Het kernteam gaat aan de slag met het gezin en werkt nauw samen met alle betrokkenen rondom het gezin. Het kernteam vormt ook de toegang tot de specialistische jeugdzorg. Op onze website staat meer informatie.

Wormerland

Het Jeugdteam werkt nauw samen met alle betrokkenen rondom het gezin of jongeren. Dat betekent dat bij het eerste contact met een gezin of jongeren de verwijzer aansluit bij het gesprek. Je kunt een aanmelding doen samen met het gezin of de jongere. Een deskundige uit het Jeugdteam, tevens vast contactpersoon, zal samen met jou als verwijzer en het gezin het eerste gesprek voeren. We vinden het belangrijk om dit samen te doen, omdat we niet over een gezin of jongere willen spreken maar dit samen met hen willen doen. Als je vanuit een school verwijst is het belangrijk dit niet vlak voor een schoolvakantie te doen omdat wij dan pas het gesprek kunnen voeren als je terug bent van vakantie.

Zaanstad

Jeugdteam Zaanstad ondersteunt kind(eren) en gezin als het gaat om problemen met bijvoorbeeld functioneren op school, echtscheiding of een verslaving. De omgeving van het kind en gezin is belangrijk: welke problematiek speelt er? We werken daarom nauw samen met de omgeving: zoals de familie, huisarts, het onderwijs of het Sociaal Wijkteam. Met een deskundige blik helpen wij het kind en gezin om zo zelf verder te kunnen. Het Jeugdteam bestaat uit lokale teams met jeugdprofessionals. In zes Zaanse wijken zijn de medewerkers actief. De teams bestaan uit jeugd & gezinshulpverleners (ambulant) en gedragswetenschappers. Er wordt verwezen vanuit het onderwijs, de huisarts, Centrum Jong, het Sociaal Wijkteam en in sommige gevallen Veilig Thuis. Om eerder hulp te bieden zijn we onlangs gestart met POH’s (praktijkondersteuner huisarts) Jeugd & Gezin. Dezelfde beweging is ook gaande in het onderwijs.